Month: May 2021

  • Qua những mùa ngô

    Qua những mùa ngô

    [column width=”1/1″ last=”true” title=”” title_type=”single” animation=”none” implicit=”true”] Người Mông có câu: “Ăn thắng cố mà thiếu đi rượu ngô thì coi như mất nửa cái ngon!” Ngô là một loại lương thực vô cùng quan trọng trong đời sống của đồng bào miền núi. Những bắp ngô sau khi thu hoạch về được tách lấy […]