Contacts

+359 562 958

Via Stella, 22, 41121
Modena MO, Italy

   

Thông Tin Đặt Bàn

Nếu bạn cần thêm thông tin vui lòng gọi cho A Bản

Ngày đặt bàn

Giờ đến

Số khách


✓ Valid Invalid number Đặt bàn ngay

Thật tuyệt, chúng tôi đã nhận được thông tin đặt bàn của bạn!

Thông tin đặt bàn

Nếu có bất kỳ vấn đề gì về đặt bàn chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn. Nếu không, chúng tôi hân hạnh được đón tiếp bạn tại A Bản

Time

Weekdays

07:00am – 11:00pm

.

Weekends

9:00pm – 12:00pm

Map with ID 1 not found