Món đầu bữa

Starts at 11:00 am

Món chính

Today Specials

Món cuối bữa

Today Specials

A Bản Cocktail

Cocktails

header-small-1

Liên hệ

 A Bản Mountain Dew Restaurant
76 Trần Phú, Ba  Đình, Hà Nội
Hotline: 08 5678 7678

ĐẶT BÀN

Giờ mở cửa
Ngày trong tuần

09:00am – 22:00pm

.

Ngày cuối tuần

8:00am – 22:00pm

A Bản Cocktail

Cocktails

header-small-2