Giờ mở cửa

A Bản Mountain Dew Restaurant

76 Trần Phú, Điện Biên, Ba Đình, Hà Nội
+84 856 787 678
aban.com.vn@gmail.com

Thứ Hai - Chủ Nhật

10am – 2am
5pm – 11pm

Follow us

Đặt bàn

Scroll to Top
ENG | VIE

Đặt bàn thành công

A Bản sẽ sớm báo với quý khách về thông tin đặt bàn