Tag: Dinner

  • Which Lamb is the Best: American, Australian or New Zealand?

    Which Lamb is the Best: American, Australian or New Zealand?

    [column width=”1/1″ last=”true” title=”” title_type=”single” animation=”none” implicit=”true”] Lamb is a very subjective item. Many people feel that New Zealand or Australian is the best and others feel there is no lamb other than American and are willing to pay the premium price for it. Lamb from each region has its own distinguishing characteristics including flavor, […]

  • Gửi những ai mang trong mình một tâm hồn tự do phóng khoáng…

    Gửi những ai mang trong mình một tâm hồn tự do phóng khoáng…

    [column width=”1/1″ last=”true” title=”” title_type=”single” animation=”none” implicit=”true”] Gửi những ai mang trong mình một tâm hồn tự do phóng khoáng, cả những ai đã từng ôm mộng phiêu lưu giữa đại ngàn, Xin chớ cho rằng “Dân Tộc Đổi Mới” đơn thuần là mang thắng cố, gạo nếp nương xuống miền xuôi hay ngược về […]