Tag: plum

  • Qua những mùa ngô

    Qua những mùa ngô

    [column width=”1/1″ last=”true” title=”” title_type=”single” animation=”none” implicit=”true”] Người Mông có câu: “Ăn thắng cố mà thiếu đi rượu ngô thì coi như mất nửa cái ngon!” Ngô là một loại lương thực vô cùng quan trọng trong đời sống của đồng bào miền núi. Những bắp ngô sau khi thu hoạch về được tách lấy […]

  • The Plum Recipes That’ll Make You Fall In Love With This Stone Fruit

    The Plum Recipes That’ll Make You Fall In Love With This Stone Fruit

    [column width=”1/1″ last=”true” title=”” title_type=”single” animation=”none” implicit=”true”] It’s easy to forget about plums. They’re not the most popular of summer fruits. Plums aren’t small and cute like blueberries. They’re not as exotic as the fig. Plums are just plums. And so in the frenzy of stocking up on summer’s bounty, it’s easy to overlook this […]