Đội ngũ


[blank h=”60″ hide_low_res=”true” class=””]

[/blank]

[column parallax_bg=”disabled” parallax_bg_inertia=”-0.2″ extend=”disabled” background_color=”” background_image=”” background_repeat=”” background_position=”” background_size=”auto” background_attachment=”” hide_bg_lowres=”false” hide_element_lowres=”false” lowres_child_width=”1-1″ background_video=”” extended_padding=”false” vertical_padding_top=”0″ vertical_padding_bottom=”0″ horizontal_padding=”100″ more_link=”” more_text=”” left_border=”transparent” ornaments=”” class=”” id=”” title=”” title_type=”single” animation=”none” progressive_animation=”none” progressive_animation_custom=”” width=”1/1″ last=”true”]

[column_1 width=”1/1″ last=”true” title=”” title_type=”single” animation=”none” implicit=”true”]

A Bản tự đặt cho mình trách nhiệm phải tạo nên một không gian tôn vinh sự giàu đẹp của văn hóa vùng núi phía Bắc, để gìn giữ nguồn nguyên liệu tươi ngon mà núi rừng ban tặng. Một phần khác, chúng tôi hy vọng mình có thể nâng cao chất lượng cuộc sống của những người đồng bào đã âm thầm đồng hành cùng mình trên hành trình cùng tạo ra A Bản.

𝐀 𝐁𝐚̉𝐧 – 𝐍𝐞́𝐭 Đ𝐞̣𝐩 𝐓𝐨̂̉𝐧𝐠 𝐇𝐨̀𝐚 𝐂𝐮̉𝐚 𝐍𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐆𝐢𝐚́ 𝐓𝐫𝐢̣ 𝐕𝐮̀𝐧𝐠 𝐂𝐚𝐨

[push h=”10″ hide_low_res=”false” class=””]

[/column_1]

[/column]

[blank h=”60″ hide_low_res=”false” class=””]

[/blank]

[column parallax_bg=”disabled” parallax_bg_inertia=”-0.2″ extend=”background” background_color=”#22272d” background_image=”” background_repeat=”” background_position=”” background_size=”auto” background_attachment=”” hide_bg_lowres=”false” hide_element_lowres=”false” lowres_child_width=”1-1″ background_video=”” extended_padding=”false” vertical_padding_top=”0″ vertical_padding_bottom=”0″ horizontal_padding=”0″ more_link=”” more_text=”” left_border=”transparent” ornaments=”vamtam-add-ornaments-all” class=”” id=”” title=”” title_type=”single” animation=”none” progressive_animation=”none” progressive_animation_custom=”” width=”1/1″ last=”true”]

[column_1 parallax_bg=”disabled” parallax_bg_inertia=”-0.2″ extend=”disabled” background_color=”” background_image=”https://vip-restaurant.vamtam.com/wp-content/uploads/2014/04/chef-dark.jpg” background_repeat=”no-repeat” background_position=”center top” background_size=”auto” background_attachment=”scroll” hide_bg_lowres=”false” hide_element_lowres=”false” lowres_child_width=”1-1″ background_video=”” extended_padding=”false” vertical_padding_top=”0″ vertical_padding_bottom=”0″ horizontal_padding=”0″ more_link=”” more_text=”” left_border=”transparent” ornaments=”” class=”” id=”” title=”” title_type=”single” animation=”fade-in” progressive_animation=”none” progressive_animation_custom=”” width=”1/2″]

[/column_1]

[column_1 width=”1/2″ last=”true” title=”” title_type=”single” animation=”fade-in” implicit=”true”]

[push h=”70″ hide_low_res=”false” class=””]

Chef Việt

Đầu bếp của chúng tôi

“Nhà hàng A Bản và chúng tôi mang theo những tinh hoa của núi rừng trên hành trình đầy háo hức này. Đó không chỉ là những món ăn, nguyên liệu miền sơn cước Việt được chế biến bởi một đội ngũ vô cùng tâm huyết. Đó còn là hy vọng sẻ chia đến bạn những đam mê về truyền thống và văn hóa dân tộc của A Bản.”

sign-white
[push h=”20″ hide_low_res=”false” class=””]

[/column_1]

[/column]

[blank h=”60″ hide_low_res=”false” class=””]

[/blank]

[blank h=”60″ hide_low_res=”true” class=””]

[/blank]

[column width=”1/4″ title=”undefined” title_type=”undefined” animation=”none” implicit=”true”]

[team_member name=”Brad Farmerie” position=”CEO & FOUNDER” url=”#” email=”chef@vamtam.com” phone=”947 577 575″ picture=”https://vip-restaurant.vamtam.com/wp-content/uploads/2014/04/people-1.jpg” googleplus=”/” linkedin=”/” facebook=”/” twitter=”/” youtube=”” pinterest=”” lastfm=”” instagram=”” dribble=”” vimeo=””]

Brad Farmerie took a year hiatus from college to move to London and witness firsthand the culinary revolution taking place in the UK.

[/team_member]

[/column]

[column width=”1/4″ title=”undefined” title_type=”undefined” animation=”none” implicit=”true”]

[team_member name=”Brad Farmerie” position=”MANAGER” url=”#” email=”chef@vamtam.com” phone=”947 577 575″ picture=”https://vip-restaurant.vamtam.com/wp-content/uploads/2014/04/people-2.jpg” googleplus=”/” linkedin=”” facebook=”/” twitter=”/” youtube=”” pinterest=”” lastfm=”” instagram=”” dribble=”” vimeo=””]

Brad Farmerie took a year hiatus from college to move to London and witness firsthand the culinary revolution taking place in the UK.

[/team_member]

[/column]

[column width=”1/4″ title=”undefined” title_type=”undefined” animation=”none” implicit=”true”]

[team_member name=”Avroko” position=”MASTER CHEF” url=”#” email=”owners@vamtam.com” phone=”947 577 575″ picture=”https://vip-restaurant.vamtam.com/wp-content/uploads/2014/04/people-3.jpg” googleplus=”” linkedin=”/” facebook=”/” twitter=”” youtube=”/” pinterest=”” lastfm=”” instagram=”/” dribble=”” vimeo=””]

Four partners, 14 years, multiple disciplines rooted in hospitality.
New York-headquartered design-and-concept firm AvroKO.

[/team_member]

[/column]

[column width=”1/4″ last=”true” title=”undefined” title_type=”undefined” animation=”none” implicit=”true”]

[team_member name=”Dan Rafalin” position=”SOUS CHEF” url=”#” email=”manager@vamtam.com” phone=”947 577 575″ picture=”https://vip-restaurant.vamtam.com/wp-content/uploads/2014/04/people-4.jpg” googleplus=”” linkedin=”/” facebook=”/” twitter=”” youtube=”/” pinterest=”/” lastfm=”” instagram=”/” dribble=”” vimeo=””]

Dan Rafalin has been immersed in the culinary world from the beginning of his career when he received a Grand Diplôme in culinary arts.

[/team_member]

[/column]

[blank h=”30″ hide_low_res=”” class=””]

[/blank]

[column width=”1/1″ last=”true” title=”” title_type=”single” animation=”fade-in” implicit=”true”]

[/column]

[blank h=”60″ hide_low_res=”true” class=””]

[/blank]

[column width=”1/4″ title=”undefined” title_type=”undefined” animation=”none” implicit=”true”]

[team_member name=”Evan Mattew” position=”ASSISTANT” url=”#” email=”fish@vamtam.com” phone=”947 577 575″ picture=”https://vip-restaurant.vamtam.com/wp-content/uploads/2014/04/people-5.jpg” googleplus=”/” linkedin=”/” facebook=”/” twitter=”/” youtube=”” pinterest=”” lastfm=”” instagram=”” dribble=”” vimeo=””]

Evan Mattew prepares fish dishes and often does all fish butchering as well as appropriate sauces. This station may be combined with the saucier position…

[/team_member]

[/column]

[column width=”1/4″ title=”undefined” title_type=”undefined” animation=”none” implicit=”true”]

[team_member name=”Mat Hobs” position=”WAITER” url=”#” email=”roast@vamtam.com” phone=”947 577 575″ picture=”https://vip-restaurant.vamtam.com/wp-content/uploads/2014/04/people-6.jpg” googleplus=”/” linkedin=”/” facebook=”/” twitter=”” youtube=”” pinterest=”/” lastfm=”” instagram=”/” dribble=”” vimeo=””]

Mat Hobs prepares roasted and braised meats and their appropriate sauce.

[/team_member]

[/column]

[column width=”1/4″ title=”undefined” title_type=”undefined” animation=”none” implicit=”true”]

[team_member name=”Paul Jones” position=”WAITER” url=”#” email=”pantry@vamtam.com” phone=”947 577 575″ picture=”https://vip-restaurant.vamtam.com/wp-content/uploads/2014/04/people-7.jpg” googleplus=”” linkedin=”” facebook=”/” twitter=”/” youtube=”” pinterest=”/” lastfm=”” instagram=”/” dribble=”” vimeo=””]

Paul Jones is responsible for preparing cold foods including salads, cold appetizers, pâtés and other charcuterie items.

[/team_member]

[/column]

[column width=”1/4″ last=”true” title=”undefined” title_type=”undefined” animation=”none” implicit=”true”]

[team_member name=”Gregory Barron” position=”WAITER” url=”#” email=”pastry@vamtam.com” phone=”947 577 575″ picture=”https://vip-restaurant.vamtam.com/wp-content/uploads/2014/04/people-8.jpg” googleplus=”” linkedin=”/” facebook=”/” twitter=”” youtube=”/” pinterest=”/” lastfm=”” instagram=”” dribble=”” vimeo=”/”]

[/team_member]

[/column]

[blank h=”40″ hide_low_res=”false” class=””]

[/blank]

[column parallax_bg=”disabled” parallax_bg_inertia=”-0.2″ extend=”content” background_color=”#F6F6F6″ background_image=”” background_repeat=”” background_position=”” background_size=”auto” background_attachment=”” hide_bg_lowres=”false” hide_element_lowres=”false” lowres_child_width=”1-1″ background_video=”” extended_padding=”false” vertical_padding_top=”30″ vertical_padding_bottom=”30″ horizontal_padding=”0″ more_link=”” more_text=”” left_border=”transparent” ornaments=”” class=”” id=”” title=”” title_type=”single” animation=”none” progressive_animation=”none” progressive_animation_custom=”” width=”1/1″ last=”true”]

[blank h=”40″ hide_low_res=”true” class=””]

[/blank]

[column_1 width=”1/1″ last=”true” title=”” title_type=”single” animation=”fade-in” implicit=”true”]

[icon name=”theme-noun_220637_cc” style=”” color=”accent6″ size=”100″ ] [push h=”-10″ hide_low_res=”true” class=””]

Bạn đã sẵn sàng gia nhập team A Bản?

Chế độ lương thưởng tốt, môi trường học hỏi nghiệp vụ tuyệt vời, ý tưởng về mô hình nhà hàng độc đáo là những gì nhà hàng A Bản chú trọng thực hiện. Chúng tôi  sẵn sàng chào đón những người trẻ có chung chí hướng về việc phát triển ngành dịch vụ!
[push h=”10″ hide_low_res=”false” class=””]

[button id=”” style=”border” class=”” align=”center” link=”” linkTarget=”_self” bgcolor=”accent1″ text_color=”#000000″ hover_color=”accent1″ font=”12″ icon=”” icon_placement=”left” icon_color=”accent6″]Ứng tuyển[/button]

[/column_1]

[blank h=”40″ hide_low_res=”true” class=””]

[/blank]

[/column]