Nhà hàng là một nơi tuyệt vời để thư giãn và thưởng thức các bữa ăn ngon đặc biệt là đặc sản dân tộc. Dịch vụ là hoàn hảo, thân thiện tốt nhất ở Hà Nội mà tôi đã có cho đến nay – Thực sự hài lòng và sẽ luôn ủng hộ A Bản mỗi lần muốn ra ngoài ăn!

Đặt bàn