Đúng chuẩn các món ăn vùng Tây Bắc, mình đã đi nhiều ở các vùng cao Tây Bắc và cũng đã ăn rất nhiều món tại những nơi mình đã đặt chân. Các món ăn ở đây rất tuyệt, hương vị rất rất riêng, đậm đà hương vị vùng cao. Ngay tại Hà Nội mà được ăn các món dân tộc trên vùng cao Tây Bắc thật sự là tuyệt vời.

Đặt bàn