A Bản Moutaindew

A Bản Moutaindew

Có hai ngôn ngữ mà mọi quốc gia, mọi dân tộc đều có thể dễ dàng thấu hiểu và kết nối: đó là âm nhạc và Ẩm thực. Ở A Bản Mountain Dew, chúng tôi “nói” cả hai ngôn ngữ đó.

Món đầu bữa

 

Scroll to Top
ENG | VIE